אברהם בר

ראשון לציון

מהות הפרוייקט

היקף

המזמין

סטטוס