אופני דן

שביל אופניים| מקטע DP1 | תל-אביב

מהות הפרוייקט:
הקמת שביל אופני דן והקמת קו תיעול חדש לרבות שיקום מיסעה ויישום SMA
היקף:
כ- 10 מיליון

המזמין:
חברת נתיבי איילון ועיריית תל אביב

סטטוס:
בביצוע