אופני דן ביצוע שביל אופניים

מקטע DP1

מהות הפרוייקט

שביל אופניים| מקטע DP1 | תל-אביב

היקף

כ- 10 מיליון

המזמין

חברת נתיבי איילון ועיריית תל אביב

סטטוס

בביצוע

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ