אופני דן | מקטע Dp6

שביל אופניים | משה דיין, יצחק רבין וולפסון

מהות הפרוייקט

עבודות הקמת שביל אופני דן

היקף

כ- 5.5 מיליון

המזמין

נתיבי איילון

סטטוס

בביצוע

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ