אופני דן

שביל אופניים | איילון מקטע DP5

מהות הפרוייקט:
הקמת שביל אופניים
היקף:
כ - 5.5 מיליון

המזמין:
חברת נתיבי איילון

סטטוס:
הסתיים