אופני דן שביל איילון

שביל אופניים | איילון מקטע DP5

מהות הפרוייקט

הקמת שביל אופניים

היקף

5.5 מיליון

המזמין

חברת נתיבי איילון

סטטוס

הסתיים

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ