גשר השמורות

נתניה

מהות הפרוייקט:
הקמת גשר להולכי רגל בנתניה
היקף:
12 מיליון ₪

המזמין:
החברה לפיתוח נתניה

סטטוס:
הסתיים