חוף תל ברוך דרום שיקום מסלעה

תל-אביב

מהות הפרוייקט:
עבודות ימיות
המזמין:
עיריית תל אביב

סטטוס:
בביצוע