חוף תל ברוך דרום

שיקום מסלעה

מהות הפרוייקט

עבודות ימיות

היקף

המזמין

עיריית תל אביב

סטטוס

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ