חופי תל אביב

מהות הפרוייקט

עבודות תחזוקה שונות

היקף

משתנה בהתאם לפרוייקט הנדרש

המזמין

עיריית תל אביב

סטטוס

בביצוע

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ