חריש

מהות הפרוייקט

עבודות פיתוח ותשתית בשכונת חריש

היקף

10 מיליון ש״ח

המזמין

משרד השיכון

סטטוס

הסתיים

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ