כביש 20 ונתיבי איילון

עבודות סלילה וריבודים

מהות הפרוייקט

עבודות אספלט כביש 20 ירידה לרמפה- עבודות סלילה וריבודים בכביש 20 ובנתיבי איילון

היקף

כ- 4 מיליון

המזמין

חברת נתיבי איילון

סטטוס

בביצוע

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ