מהיר לעיר ויצמן

כפר - סבא

מהות הפרוייקט:
הסדרת נת"צ, שבילי אופניים, מערכות רטובות ויבשות ועבודות פיתוח
היקף:
כ-45 מיליון

המזמין:
חברת נתיבי איילון בשיתוף עם החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

סטטוס:
בביצוע