מהיר לעיר ויצמן כפר-סבא

מהות הפרוייקט

הסדרת נת”צ, שבילי אופניים, מערכות רטובות ויבשות ועבודות פיתוח

היקף

כ-45 מיליון

המזמין

חברת נתיבי איילון בשיתוף עם החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

סטטוס

בביצוע

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ