מסוף נהר הירדן

מהות הפרוייקט

סלילת כיבש עוקף והקמת חניות משאיות

היקף

6 מיליון ₪

המזמין

רשות שדות התעופה

סטטוס

הסתיים

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ