נמל יפו

מהות הפרוייקט

שיקום המשקיט בנמל יפו

היקף

1.75 מיליון ש״ח

המזמין

אתרים בחוף תל אביב בע״מ

סטטוס

משתנה

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ