נת"ע

חדר טכני יוספטל

מהות הפרוייקט

הקמת חדרים טכניים במסגרת פרוייקט הרכבת הקלה

היקף

32 מיליון ש״ח

המזמין

נתיבי תחבורה עירוניים

סטטוס

הסתיים

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ