עבודות הרכבת הקלה

אינפרא 1| הקו הירוק | מקטע 2-3 G

מהות הפרוייקט:
העתקת תשתיות לרכבת הקלה בקו הירוק
היקף:
כ- 60 מיליון ₪

המזמין:
נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

סטטוס:
בביצוע