ציר הנופש – רמת השרון

מהות הפרוייקט

עבודות פיתוח ותשתית

היקף

12.5 מיליון

המזמין

חברת נתיבי איילון 

סטטוס

הסתייים

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ