רחבת אלפא

נתב״ג

מהות הפרוייקט

הקמת רחבת מטוסים

היקף

40 מיליון ש״ח

המזמין

רשות שדות התעופה

סטטוס

הסתיים

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ