אופני דן

שביל אופניים |משה דיין, יצחק רבין וולפסון | מקטע Dp6

מהות הפרוייקט:
עבודות הקמת שביל אופני דן
היקף:
כ- 5.5 מיליון

המזמין:
נתיבי איילון

סטטוס:
בביצוע