שכונת נווה גן

רמת השרון

מהות הפרוייקט:
עבודות פיתוח ותשתית
היקף:
כ - 10 מיליון

המזמין:
רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

סטטוס:
בביצוע