עבודות פיתוח ותשתית - שכונת נווה גן

רמת השרון

מהות הפרוייקט

עבודות פיתוח ותשתית בשכונת נווה גן ברמת השרון

היקף

12 מיליון ₪

המזמין

רימונים- חברה לפתוח רמת השרון

סטטוס

בביצוע

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ