עבודות פיתוח ותשתית - הרכבת הקלה

אינפרא 1| הקו הירוק | מקטע 2-3 G

מהות הפרוייקט

העתקת תשתיות לרכבת הקלה בקו הירוק

היקף

כ- 60 מיליון ₪

המזמין

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע”מ

סטטוס

בביצוע

מילה מהלקוחות שלנו

שם | תפקיד

חברת מ