שכונת אחיסמך

מהות הפרוייקט:
עבודות פיתוח ותשתית שכונת אחיסמך הגדולה
היקף:
כ-70 מיליון ₪

המזמין:
מזמין: חברת לנדקו מטעם מנהל מקרקעי ישראל

סטטוס:
בביצוע