רחבת אלפא

מהות הפרוייקט:
הקמת רחבת מטוסים
היקף:
 כ- 40 מיליון ש״ח

המזמין:
רשות שדות התעופה

סטטוס:
הסתיים