חריש

מהות הפרוייקט:
עבודות פיתוח ותשתית בשכונת חריש
היקף:
כ- 10 מיליון ש״ח

המזמין:
משרד השיכון

סטטוס:
הסתיים