נת״ע

מהות הפרוייקט:
הקמת חדרים טכניים
היקף:
000000

המזמין:
נתיבי תחבורה עירוניים

סטטוס: