חופי תל אביב

מהות הפרוייקט:

עבודות תחזוקה שונות
היקף:
משתנה בהתאם לפרוייקט הנדרש

המזמין:
עיריית תל אביב

סטטוס:
בביצוע