כביש 20 ונתיבי איילון

מהות הפרוייקט:
עבודות אספלט כביש 20 ירידה לרמפה- עבודות סלילה וריבודים בכביש 20 ובנתיבי איילון
היקף:
כ- 4 מיליון

המזמין:
מזמין חברת נתיבי איילון


סטטוס:
בביצוע