מוטה גור

עבודות פיתוח וגינון

מהות הפרוייקט:
עבודות פיתוח וגינון
היקף:
כ1,500 אש"ח

המזמין:
חברת נתיבי איילון

סטטוס:
בביצוע