גלילות

מהות הפרוייקט:
עבודות פיתוח ותשתית במתחם התעסוקה גלילות צפון
היקף:
כ- 30 מיליון ש״ח

המזמין:
רימונים חברה לפיתוח רמת השרון

סטטוס:
???