שכונת נווה גן

מהות הפרוייקט:
עבודות פיתוח ותשתית בשכונת נווה גן ברמת השרון
היקף:
12 מיליון ₪

המזמין:

רימונים- חברה לפתוח רמת השרון

סטטוס:
בביצוע