כפר סבא

מהות הפרוייקט:
עבודות הקמת חניונים, בניית קיר אקוסטי, עבודות פיתוח ואספלט, תיקונים בבתי הספר
היקף:
היקף של כ- 10 מיליון ₪,

המזמין:
חברה כלכלית כפר סבא

סטטוס:
לקראת סיום