צומת בית קמה

מהות הפרוייקט:
עבודות פיתוח ותשתית בצומת בית קמה
היקף:
כ- 4,5 מיליון ₪

המזמין:
נתיבי ישראל

סטטוס:
התארגנות לתחילת ביצוע