גשר עתידים

מהות הפרוייקט:
הקמת גשר להולכי רגל
היקף:
8 מיליון ₪,

המזמין:
חברת נתיבי איילון

סטטוס:
הסתיים