מסוף נהר הירדן

מהות הפרוייקט:
סלילת כיבש עוקף והקמת חניות משאיות
היקף:
6 מיליון ₪

המזמין:
רשות שדות התעופה

סטטוס:
הסתיים