נמל יפו

מהות הפרוייקט:
שיקום המשקיט בנמל יפו
היקף:
1.75 מיליון ש״ח

המזמין:
אתרים בחוף תל אביב בע״מ

סטטוס:
משתנה